http://refzbor.eu/zbor_presov/wp-content/uploads/2014/12/klas_1.jpgVÝZVA

predsedníctva prešovského cirkevného zboru k členom cirkevného zboru

 „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ (Matúš 11, 28)

Presbyterstvo prešovského cirkevného zboru v snahe získať skutočný prehľad o počte veriacich Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,

v y z ý v a

všetkých našich členov, aby podľa svojich vedomostí a možností oslovovali svojich známych a pozývali ich do nášho spoločenstva. Posledné sčítanie obyvateľstva, ktoré sa uskutočnilo v roku 2011 uvádza, že v našom meste sa k reformovanej kresťanskej cirkvi hlási 138 občanov. Pritom priemerná účasť na službách Božích sa pohybuje okolo 20 veriacich pričom ide v prevažnej miere o tie isté osoby. Niektoré poznatky z rôznych stretnutí naznačujú, že veľa občanov hlásiacich sa k reformovanej cirkvi, nevie nájsť cestu do cirkevného spoločenstva. A tu sa vytvára priestor pre každého veriaceho nášho spoločenstva, aby sme pomáhali prekonávať prípadné prekážky a hľadať a nájsť cestu do Chrámu aj týmto naším bratom a sestrám. A tak prejaviť svoj vzťah a svoju lásku nielen k Bohu ale aj k tomuto cirkevnému spoločenstvu konkrétnym skutkom lásky. Len tak budeme môcť udržať existovanie nášho malého spoločenstva.

V ev. sv. Lukáša, kap. 19, verši 10 čítame:

 „Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“.

Máme sa modliť aj za nich, aby našli cestu do tohto chrámu.

Michal Gajdošóci  

   kurátor zboru