PRESBYTERSTVO

Predsedníctvo cirkevného zboru:

 • Jaroslav Széles ( farár cirkevného zboru)
 • Róbert Šereš (kurátor cirkevného zboru)

Duchovní cirkevného zboru:

 • Mgr. Jaroslav Széles (1. duchovný – štatutár)
 • Mgr. Erika Domonkošová (2. duchovná)

Presbyteri:

 • Marek Knežo
 • Milena Česláková
 • Radko Rakušan
 • Mária Molnárová
 • Erika Konrádyová
 • Gabriel Szakál
 • Jozef Zubel
 • Alžbeta Zubelová

Predsedovia pracovných komisií:

 1. a) Kontrolná komisia Radko Rakušan
 2. b) Investičná komisia Marek Knežo
 3. c) Komisia pre prácu s mládežou Mária Molnárová
 4. d) Komisia zborových aktivít – Alžbeta Zubelová
 5. e) Redakčná rada – Erika Domonkošová
 6. f) Komisia pre riadenie aktivít a budovania spevokolu – Gabriel Szakál
 7. g) Komisia zb. diak. a organizovania charitatívnej  činnostiRóbert Šereš